en nl fr

Visualisatie alleen voor data MRP 2014-2020

Geografische lagen 2014-2020

Je kunt: Alles openen Alles sluiten

Visserij
Normale regime
Visserij beheer zone 1
Visserij beheer zone 2
Visserij beheer zone 3
Visserij beheer zone 4
Visserij beheer zone 5
Natuurbescherming
Speciale zone voor natuurbehoud 'Vlaamse Banken'
Speciale Zone voor natuurbehoud 'Trapegeer stroombank'
Speciale beschermingszones voor vogels
Speciale beschermingszones voor vogels
Speciale beschermingszones voor vogels
Gericht marien reservaat 'Baai van Heist'
Energie, kabels en pijpleidingen
Zone voor verschillende vormen van hernieuwbare energie (windenergie)
Stopcontact op zee
Energie-atoll 1
Energie-atoll 2
Corridor voor kabels en pijpleidingen
Scheepvaart, havens en baggerwerken
Normale regime voor scheepvaart
Scheepvaartroute Northhinder South
Scheepvaart voorzorgsgebied Noordhinder junctie
Scheepvaartroute Westhinder
Scheepvaart voorzorgsgebied Westhinder
Scheepvaart te vermijden gebied Westhinder
Scheepvaart diepwaterroute aanloop Westerschelde
Ankergebied Oostdyck
Ankergebied Westhinder
Zone S1 afgebakend voor het storten van baggerspecie
Zone S2 afgebakend voor het storten van baggerspecie
Zone Bruggen en Wegen Oostende afgebakend voor het storten van baggerspecie
Zone Bruggen en Wegen Zeebrugge Oost afgebakend voor het storten van baggerspecie
Zone Bruggen en Wegen Nieuwpoort afgebakend voor het storten van baggerspecie
Reservatiezone voor het storten van baggerspecie
Zone aangeduid voor de potentiële uitbreiding van de zeehaven van Oostende
Zone aangeduid voor de potentiële uitbreiding van de zeehaven van Zeebrugge
Aquacultuur
Zone 1 afgebakend voor duurzame aquacultuur
Zone 2 afgebakend voor duurzame aquacultuur
Zand- en grindontginning
Zand- en grindontginning sector 1a
Zand- en grindontginning sector 2kb
Zand- en grindontginning sector 2br
Zand- en grindontginning sector 2od
Zand- en grindontginning sector 3a
Zand- en grindontginning sector 3b
Zand- en grindontginning sector 4a
Zand- en grindontginning sector 4b
Zand- en grindontginning sector 4c
Zand- en grindontginning sector 4d
Referentiegebied voor de monitoring van de impact op het milieu van zandwinning en de windmolenparken
Zeewering (kustbescherming)
Zone afgebakend voor het testen van nieuwe methodes van zeewering
Militair gebruik
Zone voor schietoefeningen van op land richting zee - kleine sector
Zone voor schietoefeningen van op land richting zee - middensector
Zone voor schietoefeningen van op land richting zee - grote sector
Zone 1 voor oefeningen betreffende het leggen, detecteren en vegen van mijnen
Zone 2 voor oefeningen betreffende het leggen, detecteren en vegen van mijnen
Schietoefeningen op zee naar drijvende doelen
Zone 3 voor oefeningen betreffende het leggen, detecteren en vegen van mijnen
Zone voor detonatieoefeningen en opdrachten
Zone 4 voor oefeningen betreffende het leggen, detecteren en vegen van mijnen
Zone afgebakend ter vrijwaring van de gesloten munitiestortplaats 'Paardenmarkt'
Wetenschappelijk onderzoek, meetpalen, radars en masten
Wetenschappelijk onderzoek
Recreatieve activiteiten
Meetpalen
Radars en masten
Industrieel onderzoek, proefnemingen in realistische omstandigheden