en nl fr

Gegevens in verband met het Marien ruimtelijk plan in de Belgische zeegebieden

Voor gevorderde gebruikers en machine naar machine -toepassingen:
Geoserver logo spatial.naturalsciences.be
Geonetwork logo metadata.naturalsciences.be
Achtergrond kaart 2020     PNG
Geografische lagen 2020 - 2026
Groep Art. Koninklijk besluit Naam Downloaden
Je kunt: Alles openen Alles sluiten
Visserij   
Professionele visserijart13RD20190522_art13_20200312 PNG  SHP  KMZ
Passieve visserijart14§4RD20190522_art14_4_20200312 PNG  SHP  KMZ
Zoekzone 1 voor visserijtechniekenart6§1RD20190522_art6_1_zone1_20191128 PNG  SHP  KMZ
Zoekzone 2 voor visserijtechniekenart6§1RD20190522_art6_1_zone2_20191128 PNG  SHP  KMZ
Zoekzone 3 voor visserijtechniekenart6§1RD20190522_art6_1_zone3_20191128 PNG  SHP  KMZ
Natuurbescherming   
Speciale zone voor natuurbehoud 'Vlaamse Banken'art7§1RD20190522_art7_1_20191202 PNG  SHP  KMZ
Speciale zone voor natuurbehoud 'Vlakte van de Raan'art7§3RD20190522_art7_3_20191202 PNG  SHP  KMZ
Speciale beschermingszone voor vogels - SBZ 1art7§5.1°RD20190522_art7_5_zone1_20191202 PNG  SHP  KMZ
Speciale beschermingszone voor vogels - SBZ 2art7§5.2°RD20190522_art7_5_zone2_20191202 PNG  SHP  KMZ
Speciale beschermingszone voor vogels - SBZ 3art7§5.3°RD20190522_art7_5_zone3_20191202 PNG  SHP  KMZ
Energie, kabels en pijpleidingen   
Zone voor hernieuwbare energie - zone 1art8§1RD20190522_art8_1_zone1_20191202 PNG  SHP  KMZ
Zone voor hernieuwbare energie - zone 2art8§2RD20190522_art8_2_zone2_20191202 PNG  SHP  KMZ
Zone voor hernieuwbare energie - zone 3art8§3RD20190522_art8_3_zone3_20191202 PNG  SHP  KMZ
Zone voor hernieuwbare energie - zone 4art8§4RD20190522_art8_3_zone4_20191202 PNG  SHP  KMZ
Zone voor transmissie van elektriciteitart8§5RD20190522_art8_5_20191205 PNG  SHP  KMZ
Corridor voor pijpleidingen en kabelsart9§1RD20190522_art9_1_20200115 PNG  SHP  KMZ
Scheepvaart, havens en baggerstorten   
Scheepvaartart10§1RD20190522_art10_1_20200312 PNG  SHP  KMZ
Scheepvaartroutesart10§2RD20190522_art10_2_20200320 PNG  SHP  KMZ
Storten van baggerspecie 'S1'art11§1.1°RD20190522_art11_1_S1_20200209 PNG  SHP  KMZ
Storten van baggerspecie 'S2'art11§1.2°RD20190522_art11_1_S2_20200209 PNG  SHP  KMZ
Storten van baggerspecie 'Bruggen en Wegen Oostende'art11§1.3°RD20190522_art11_1_BWO_20200209 PNG  SHP  KMZ
Storten van baggerspecie 'Bruggen en Wegen Zeebrugge Oost'art11§1.4°RD20190522_art11_1_BWZO_20200209 PNG  SHP  KMZ
Storten van baggerspecie 'Bruggen en Wegen Nieuwpoort'art11§1.5°RD20190522_art11_1_BWN_20200209 PNG  SHP  KMZ
Reservatiezone voor het storten van baggerspecieart11§3RD20190522_art11_3_20200209 PNG  SHP  KMZ
Toekomstige vervanging van zone S1art11§5RD20190522_art11_5_zone1_20200209 PNG  SHP  KMZ
Tweede toekomstige vervanging van zone S1art11§5RD20190522_art11_5_zone2_20200209 PNG  SHP  KMZ
Toekomstige vervanging van zone Bruggen en Wegen Nieuwpoortart11§7RD20190522_art11_7_20200209 PNG  SHP  KMZ
Toekomstige vervanging van zone Bruggen en Wegen Oostendeart11§9RD20190522_art11_9_20200209 PNG  SHP  KMZ
Potentiële uitbreiding van de haven van Oostendeart12§2RD20190522_art12_2_20200209 PNG  SHP  KMZ
Potentiële uitbreiding van de haven van Zeebruggeart12§3RD20190522_art12_3_20200209 PNG  SHP  KMZ
Aquacultuur   
Zone 1 voor aquacultuur (Oostelijke zone)art14§1RD20190522_art14_1_20200318 PNG  SHP  KMZ
Zone 2 voor aquacultuur (Noordhinder noord)art14§2RD20190522_art14_2_20200318 PNG  SHP  KMZ
Zone 3 voor aquacultuur (Noordhinder zuid)art14§3RD20190522_art14_3_20200318 PNG  SHP  KMZ
Zone 4 voor aquacultuur (Fairybank)art14§3RD20190522_art14_3bis_20200318 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning   
Exploitatie van zand- en grind sector 1aart15§1RD20190522_art15_1_sector1a_20200209 PNG  SHP  KMZ
Exploitatie van zand- en grind sector 2kbart15§1RD20190522_art15_1_sector2kb_20200209 PNG  SHP  KMZ
Exploitatie van zand- en grind sector 2brart15§1RD20190522_art15_1_sector2br_20200209 PNG  SHP  KMZ
Exploitatie van zand- en grind sector 2odart15§1RD20190522_art15_1_sector2od_20200209 PNG  SHP  KMZ
Exploitatie van zand- en grind sector 3aart15§1RD20190522_art15_1_sector3a_20200209 PNG  SHP  KMZ
Exploitatie van zand- en grind sector 3bart15§1RD20190522_art15_1_sector3b_20200209 PNG  SHP  KMZ
Exploitatie van zand- en grind sector 4aart15§1RD20190522_art15_1_sector4a_20200209 PNG  SHP  KMZ
Exploitatie van zand- en grind sector 4bart15§1RD20190522_art15_1_sector4b_20200209 PNG  SHP  KMZ
Exploitatie van zand- en grind sector 4cart15§1RD20190522_art15_1_sector4c_20200209 PNG  SHP  KMZ
Exploitatie van zand- en grind sector 4dart15§1RD20190522_art15_1_sector4d_20200209 PNG  SHP  KMZ
Exploitatie van zand- en grind sector 5art15§1RD20190522_art15_1_sector5_20200209 PNG  SHP  KMZ
Onderzoek van het potentieel voor de exploitatie van zand en grindart15§4RD20190522_art15_4_20200209 PNG  SHP  KMZ
Zeewering   
Onderzoek naar zeeweringart16§2RD20190522_art16_2_20200209 PNG  SHP  KMZ
Militair gebruik   
Oefeningen voor leggen, zoeken en vegen van mijnen - QZR 040art17§1RD20190522_art17_1_QZR040_20200209 PNG  SHP  KMZ
Oefeningen voor leggen, zoeken en vegen van mijnen - NBH-10 (Wenduine)art17§1RD20190522_art17_1_NBH-10_20200209 PNG  SHP  KMZ
Oefeningen voor leggen, zoeken en vegen van mijnen - NB-01 (Westhinder)art17§1RD20190522_art17_1_NB-01_20200209 PNG  SHP  KMZ
Oefeningen voor leggen, zoeken en vegen van mijnen - Buiten Ratelart17§1RD20190522_art17_1_BuitenRatel_20200209 PNG  SHP  KMZ
Detonatieoefeningen en -opdrachtenart17§2RD20190522_art17_2_20200209 PNG  SHP  KMZ
Schietoefeningen naar drijvende doelenart17§3RD20190522_art17_3_20200209 PNG  SHP  KMZ
Oefeningen in ondiep waterart17§4RD20190522_art17_4_20200209 PNG  SHP  KMZ
Schietoefeningen vanop land - kleine sectorart17§5RD20190522_art17_5_kleinesector_20200209 PNG  SHP  KMZ
Schietoefeningen vanop land - middensectorart17§5RD20190522_art17_5_middensector_20200209 PNG  SHP  KMZ
Schietoefeningen vanop land - grote sectorart17§5RD20190522_art17_5_grotesector_20200209 PNG  SHP  KMZ
Munitiestortplaats Paardenmarktart18§1RD20190522_art18_1_20200209 PNG  SHP  KMZ
Wetenschappelijk onderzoek, recreatieve activiteiten, cultureel erfgoed   
Wetenschappelijk onderzoekart19§1RD20190522_art19_1_20200209 PNG  SHP  KMZ
Testprojectenart19§2RD20190522_art19_2_20200209 PNG  SHP  KMZ
Calibratie van akoestische instrumentenart19§3RD20190522_art19_3_20200209 PNG  SHP  KMZ
Industrieel onderzoek en demonstratieprojectenart19§4RD20190522_art19_4_20200209 PNG  SHP  KMZ
Referentiegebied voor de impact van exploitatie van zand en windparkenart19§5RD20190522_art19_5_20200209 PNG  SHP  KMZ
Meetpalen, radars en mastenart21§1RD20190522_art21_1_20200209 PNG  SHP  KMZ
Meetpalenart21§2RD20190522_art21_2_20200209 PNG  SHP  KMZ
Oostdyck radarart21§3RD20190522_art21_3_20200209 PNG  SHP  KMZ
Recreatieve activiteitenart20§1RD20190522_art20_1_20200209 PNG  SHP  KMZ
Recreatieve visserijart20§2RD20190522_art20_2_20200209 PNG  SHP  KMZ
Cultureel erfgoedart22RD20190522_art22_20200303 PNG  SHP  KMZ
Commerciële en industriële zones   
Zone Aart23§1RD20190522_art23_1_zoneA_20200209 PNG  SHP  KMZ
Zone Bart23§1RD20190522_art23_1_zoneB_20200209 PNG  SHP  KMZ
Zone Cart23§1RD20190522_art23_1_zoneC_20200209 PNG  SHP  KMZ
Zone Dart23§1RD20190522_art23_1_zoneD_20200209 PNG  SHP  KMZ
Zone Eart23§1RD20190522_art23_1_zoneE_20200209 PNG  SHP  KMZ

Achtergrond kaart 2014     PNG
Geografische lagen 2014 - 2020
Groep Art. Koninklijk besluit Naam Downloaden
Je kunt: Alles openen Alles sluiten
Visserij   
Normale regimeart6§1RD20140320_art6_1_general_20140328 PNG  SHP  KMZ
Visserij beheer zone 1art6§1.1°RD20140320_art6_1_zone1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Visserij beheer zone 2art6§1.2°RD20140320_art6_1_zone2_20140328 PNG  SHP  KMZ
Visserij beheer zone 3art6§1.3°RD20140320_art6_1_zone3_20140328 PNG  SHP  KMZ
Visserij beheer zone 4art6§1.4°RD20140320_art6_1_zone4_20140328 PNG  SHP  KMZ
Visserij beheer zone 5art6§3RD20140320_art6_1_zone5_20140328 PNG  SHP  KMZ
Natuurbescherming   
Speciale zone voor natuurbehoud 'Vlaamse Banken'art7§1RD20140320_art7_1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Speciale Zone voor natuurbehoud 'Trapegeer stroombank'art7§3RD20140320_art7_3_20140328 PNG  SHP  KMZ
Speciale beschermingszones voor vogelsart7§4.1°RD20140320_art7_4_zone1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Speciale beschermingszones voor vogelsart7§4.2°RD20140320_art7_4_zone2_20140328 PNG  SHP  KMZ
Speciale beschermingszones voor vogelsart7§4.3°RD20140320_art7_4_zone3_20140328 PNG  SHP  KMZ
Gericht marien reservaat 'Baai van Heist'art7§8RD20140320_art7_8_20140328 PNG  SHP  KMZ
Energie, kabels en pijpleidingen   
Zone voor verschillende vormen van hernieuwbare energie (windenergie)art8§1RD20140320_art8_1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Stopcontact op zeeart8§3RD20140320_art8_3_20140407 PNG  SHP  KMZ
Energie-atoll 1art8§5RD20140320_art8_5_zone1_20140407 PNG  SHP  KMZ
Energie-atoll 2 art8§5RD20140320_art8_5_zone2_20140328 PNG  SHP  KMZ
Corridor voor kabels en pijpleidingen art8§7RD20140320_art8_7_20140328 PNG  SHP  KMZ
Scheepvaart, havens en baggerwerken   
Normale regime voor scheepvaartart9§1RD20140320_art9_1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Scheepvaartroute Northhinder Southart9§2.1°RD20140320_art9_2_1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Scheepvaart voorzorgsgebied Noordhinder junctieart9§2.2°RD20140320_art9_2_2_20140328 PNG  SHP  KMZ
Scheepvaartroute Westhinderart9§2.3°RD20140320_art9_2_3_20140328 PNG  SHP  KMZ
Scheepvaart voorzorgsgebied Westhinderart9§2.4°RD20140320_art9_2_4_20140328 PNG  SHP  KMZ
Scheepvaart te vermijden gebied Westhinderart9§2.5°RD20140320_art9_2_5_20140328 PNG  SHP  KMZ
Scheepvaart diepwaterroute aanloop Westerscheldeart9§2.6°RD20140320_art9_2_6_20140328 PNG  SHP  KMZ
Ankergebied Oostdyck art9§4.1°RD20140320_art9_4_zone1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Ankergebied Westhinderart9§4.2°RD20140320_art9_4_zone2_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone S1 afgebakend voor het storten van baggerspecieart9§6.1°RD20140320_art9_6_zone1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone S2 afgebakend voor het storten van baggerspecieart9§6.2°RD20140320_art9_6_zone2_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone Bruggen en Wegen Oostende afgebakend voor het storten van baggerspecieart9§6.3°RD20140320_art9_6_zone3_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone Bruggen en Wegen Zeebrugge Oost afgebakend voor het storten van baggerspecieart9§6.4°RD20140320_art9_6_zone4_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone Bruggen en Wegen Nieuwpoort afgebakend voor het storten van baggerspecieart9§6.5°RD20140320_art9_6_zone5_20140328 PNG  SHP  KMZ
Reservatiezone voor het storten van baggerspecieart9§8RD20140320_art9_8_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone aangeduid voor de potentiële uitbreiding van de zeehaven van Oostendeart9§10 Zone 1RD20140320_art9_10_OO_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone aangeduid voor de potentiële uitbreiding van de zeehaven van Zeebruggeart9§10 Zone 2RD20140320_art9_10_ZB_20140328 PNG  SHP  KMZ
Aquacultuur   
Zone 1 afgebakend voor duurzame aquacultuur art10§2 Zone 1RD20140320_art10_2_zone1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone 2 afgebakend voor duurzame aquacultuurart10§2 Zone 2RD20140320_art10_2_zone2_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning   
Zand- en grindontginning sector 1aart11§1 Secteur 1aRD20140320_art11_1_1a_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning sector 2kbart11§1 Secteur 2kbRD20140320_art11_1_2kb_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning sector 2brart11§1 Secteur 2brRD20140320_art11_1_2br_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning sector 2odart11§1 Secteur 2odRD20140320_art11_1_2od_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning sector 3aart11§1 Secteur 3aRD20140320_art11_1_3a_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning sector 3bart11§1 Secteur 3bRD20140320_art11_1_3b_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning sector 4aart11§1 Secteur 4aRD20140320_art11_1_4a_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning sector 4bart11§1 Secteur 4bRD20140320_art11_1_4b_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning sector 4cart11§1 Secteur 4cRD20140320_art11_1_4c_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning sector 4dart11§1 Secteur 4dRD20140320_art11_1_4d_20140328 PNG  SHP  KMZ
Referentiegebied voor de monitoring van de impact op het milieu van zandwinning en de windmolenparkenart11§3RD20140320_art11_3_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zeewering (kustbescherming)   
Zone afgebakend voor het testen van nieuwe methodes van zeeweringart12§1RD20140320_art12_1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Militair gebruik   
Zone voor schietoefeningen van op land richting zee - kleine sectorart 13§1 smallRD20140320_art13_1_small_sector_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone voor schietoefeningen van op land richting zee - middensectorart 13§1 mediumRD20140320_art13_1_medium_sector_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone voor schietoefeningen van op land richting zee - grote sectorart 13§1 bigRD20140320_art13_1_big_sector_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone 1 voor oefeningen betreffende het leggen, detecteren en vegen van mijnen art13§3RD20140320_art13_3_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone 2 voor oefeningen betreffende het leggen, detecteren en vegen van mijnenart13§5RD20140320_art13_5_20140328 PNG  SHP  KMZ
Schietoefeningen op zee naar drijvende doelenart13§7RD20140320_art13_7_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone 3 voor oefeningen betreffende het leggen, detecteren en vegen van mijnenart13§9RD20140320_art13_9_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone voor detonatieoefeningen en opdrachtenart13§11RD20140320_art13_11_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone 4 voor oefeningen betreffende het leggen, detecteren en vegen van mijnenart13§13RD20140320_art13_13_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone afgebakend ter vrijwaring van de gesloten munitiestortplaats 'Paardenmarkt'art14§1RD20140320_art14_1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Wetenschappelijk onderzoek, meetpalen, radars en masten   
Wetenschappelijk onderzoekart15§1RD20140320_art15_1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Recreatieve activiteitenart15§2RD20140320_art15_2_20140328 PNG  SHP  KMZ
Meetpalenart15§3RD20140320_art15_3_20140328 PNG  SHP  KMZ
Radars en mastenart15§4RD20140320_art15_4_20140328 PNG  SHP  KMZ
Industrieel onderzoek, proefnemingen in realistische omstandighedenart15§5RD20140320_art15_5_20140328 PNG  SHP  KMZ