en nl fr

Info

MarieneAtlas.be is ontwikkeld door experten van de Operationele Directie Natuurlijk Milieu van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen:

  • Het Biodiversiteit en Ecosystemen Data- en Informatie Centrum (Bedic)
  • Het computer support team,
  • Het wetenschappelijke websites en toepassingen team (SWAP) en
  • Het Geocell team.

Geocell, een team van deskundigen in geografische data, vertrouwd met mariene en maritieme gegevens, zorgt voor de validatie van de gegevens (juridische aspecten, geografische en topologische consistentie) en voor hun volledige beschrijving volgens vastgestelde normen (ISO 19115 metadata profielen). Het team heeft ook een "help desk" geocell@naturalsciences.be waar gebruikers hun vragen kunnen stellen.

  • Mia Devolder, Lic. in Geografische Wetenschappen, Lic. in de Milieusanering
  • Laurence Vigin, MSc. in Geografische Wetenschappen, MSc. in Environmental Science en technology
  • Serge Scory, Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur, Lic. in Oceanografie
  • Nabil Youdjou, Burgerlijk Ingenieur Elektrotechniek, GGS Artificial intelligence

Disclaimer

Hoewel tijdens de voorbereiding van de gegevens in de Atlas al het mogelijke is gedaan, wordt geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard door of in naam van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de leveranciers van de gegevens, voor wat betreft eventuele fouten, verzuimen of misleidende informatie. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de leveranciers van de gegevens aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of eventuele toegebrachte schade of beweerd te zijn toegebracht, gedeeltelijk of volledig, ten gevolge van begane of niet-begane daden gebaseerd op informaties beschikbaar in de Atlas of ten gevolge van het gebruik van gegevens in de Atlas voor welk doel dan ook.