en nl fr

Marien ruimtelijk plan

In maart 2014 werd een koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor het Belgische deel van de Noordzee gepubliceerd voor de periode 2014-2020. Het initiatief voor dit plan werd genomen door de Belgische minister voor de Noordzee. Zijn administratie, de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu stelde een brochure op met een samenvatting van het marien ruimtelijk plan. Deze brochure is online beschikbaar in:

English Français Nederlands

Om de geografische informatie in het koninklijk besluit toegankelijk te maken voor een brede gemeenschap van potentiële gebruikers, werd een samenwerking opgestart tussen de Geocell van OD Natuur (Operationele Directie Natuurlijk Milieu van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) en de Eenheid Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het belangrijkste doel van deze samenwerking is om gevalideerde en volledig gedocumenteerde geografische lagen te publiceren door middel van de website MarieneAtlas.be.

Geocell heeft voor de geografische informatie, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, een kwaliteitscontrole uitgevoerd en deze gedigitaliseerd en omgezet naar geometrische objecten ("shapefiles" en "KMZ").

De lagen en de kaarten die betrekking hebben op het marien ruimtelijk plan van het Belgische deel van de Noordzee moeten worden gebruikt samen met de corresponderende artikels van het koninklijk besluit. Deze artikels bepalen de regelgeving voor de verschillende gebieden.

Hoe contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:

Telefoon: +32 (0)2 524 97 97
Email: info@environment.belgium.be
Website: FPS Health, Food Chain Safety and Environment.