en nl fr

Gegevens in verband met het marien ruimtelijke plan

Voor gevorderde gebruikers en machine naar machine -toepassingen:
Geoserver logo geoserver.bmdc.be
Geonetwork logo geonetwork.bmdc.be
Achtergrond kaart    PNG
Geografische lagen
GroepArt. Koninklijk besluitNaamDownloaden
Je kunt: Alles openen Alles sluiten
Visserij   
Normale regimeart6§1RD20140320_art6_1_general_20140328 PNG  SHP  KMZ
Visserij beheer zone 1art6§1.1°RD20140320_art6_1_zone1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Visserij beheer zone 2art6§1.2°RD20140320_art6_1_zone2_20140328 PNG  SHP  KMZ
Visserij beheer zone 3art6§1.3°RD20140320_art6_1_zone3_20140328 PNG  SHP  KMZ
Visserij beheer zone 4art6§1.4°RD20140320_art6_1_zone4_20140328 PNG  SHP  KMZ
Visserij beheer zone 5art6§3RD20140320_art6_1_zone5_20140328 PNG  SHP  KMZ
Natuurbescherming   
Speciale zone voor natuurbehoud 'Vlaamse Banken'art7§1RD20140320_art7_1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Speciale Zone voor natuurbehoud 'Trapegeer stroombank'art7§3RD20140320_art7_3_20140328 PNG  SHP  KMZ
Speciale beschermingszones voor vogelsart7§4.1°RD20140320_art7_4_zone1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Speciale beschermingszones voor vogelsart7§4.2°RD20140320_art7_4_zone2_20140328 PNG  SHP  KMZ
Speciale beschermingszones voor vogelsart7§4.3°RD20140320_art7_4_zone3_20140328 PNG  SHP  KMZ
Gericht marien reservaat 'Baai van Heist'art7§8RD20140320_art7_8_20140328 PNG  SHP  KMZ
Energie, kabels en pijpleidingen   
Zone voor verschillende vormen van hernieuwbare energie (windenergie)art8§1RD20140320_art8_1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Stopcontact op zeeart8§3RD20140320_art8_3_20140407 PNG  SHP  KMZ
Energie-atoll 1art8§5RD20140320_art8_5_zone1_20140407 PNG  SHP  KMZ
Energie-atoll 2 art8§5RD20140320_art8_5_zone2_20140328 PNG  SHP  KMZ
Corridor voor kabels en pijpleidingen art8§7RD20140320_art8_7_20140328 PNG  SHP  KMZ
Scheepvaart, havens en baggerwerken   
Normale regime voor scheepvaartart9§1RD20140320_art9_1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Scheepvaartroute Northhinder Southart9§2.1°RD20140320_art9_2_1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Scheepvaart voorzorgsgebied Noordhinder junctieart9§2.2°RD20140320_art9_2_2_20140328 PNG  SHP  KMZ
Scheepvaartroute Westhinderart9§2.3°RD20140320_art9_2_3_20140328 PNG  SHP  KMZ
Scheepvaart voorzorgsgebied Westhinderart9§2.4°RD20140320_art9_2_4_20140328 PNG  SHP  KMZ
Scheepvaart te vermijden gebied Westhinderart9§2.5°RD20140320_art9_2_5_20140328 PNG  SHP  KMZ
Scheepvaart diepwaterroute aanloop Westerscheldeart9§2.6°RD20140320_art9_2_6_20140328 PNG  SHP  KMZ
Ankergebied Oostdyck art9§4.1°RD20140320_art9_4_zone1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Ankergebied Westhinderart9§4.2°RD20140320_art9_4_zone2_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone S1 afgebakend voor het storten van baggerspecieart9§6.1°RD20140320_art9_6_zone1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone S2 afgebakend voor het storten van baggerspecieart9§6.2°RD20140320_art9_6_zone2_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone Bruggen en Wegen Oostende afgebakend voor het storten van baggerspecieart9§6.3°RD20140320_art9_6_zone3_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone Bruggen en Wegen Zeebrugge Oost afgebakend voor het storten van baggerspecieart9§6.4°RD20140320_art9_6_zone4_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone Bruggen en Wegen Nieuwpoort afgebakend voor het storten van baggerspecieart9§6.5°RD20140320_art9_6_zone5_20140328 PNG  SHP  KMZ
Reservatiezone voor het storten van baggerspecieart9§8RD20140320_art9_8_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone aangeduid voor de potentiële uitbreiding van de zeehaven van Oostendeart9§10 Zone 1RD20140320_art9_10_OO_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone aangeduid voor de potentiële uitbreiding van de zeehaven van Zeebruggeart9§10 Zone 2RD20140320_art9_10_ZB_20140328 PNG  SHP  KMZ
Aquacultuur   
Zone 1 afgebakend voor duurzame aquacultuur art10§2 Zone 1RD20140320_art10_2_zone1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone 2 afgebakend voor duurzame aquacultuurart10§2 Zone 2RD20140320_art10_2_zone2_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning   
Zand- en grindontginning sector 1aart11§1 Secteur 1aRD20140320_art11_1_1a_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning sector 2kbart11§1 Secteur 2kbRD20140320_art11_1_2kb_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning sector 2brart11§1 Secteur 2brRD20140320_art11_1_2br_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning sector 2odart11§1 Secteur 2odRD20140320_art11_1_2od_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning sector 3aart11§1 Secteur 3aRD20140320_art11_1_3a_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning sector 3bart11§1 Secteur 3bRD20140320_art11_1_3b_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning sector 4aart11§1 Secteur 4aRD20140320_art11_1_4a_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning sector 4bart11§1 Secteur 4bRD20140320_art11_1_4b_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning sector 4cart11§1 Secteur 4cRD20140320_art11_1_4c_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zand- en grindontginning sector 4dart11§1 Secteur 4dRD20140320_art11_1_4d_20140328 PNG  SHP  KMZ
Referentiegebied voor de monitoring van de impact op het milieu van zandwinning en de windmolenparkenart11§3RD20140320_art11_3_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zeewering (kustbescherming)   
Zone afgebakend voor het testen van nieuwe methodes van zeeweringart12§1RD20140320_art12_1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Militair gebruik   
Zone voor schietoefeningen van op land richting zee - kleine sectorart 13§1 smallRD20140320_art13_1_small_sector_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone voor schietoefeningen van op land richting zee - middensectorart 13§1 mediumRD20140320_art13_1_medium_sector_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone voor schietoefeningen van op land richting zee - grote sectorart 13§1 bigRD20140320_art13_1_big_sector_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone 1 voor oefeningen betreffende het leggen, detecteren en vegen van mijnen art13§3RD20140320_art13_3_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone 2 voor oefeningen betreffende het leggen, detecteren en vegen van mijnenart13§5RD20140320_art13_5_20140328 PNG  SHP  KMZ
Schietoefeningen op zee naar drijvende doelenart13§7RD20140320_art13_7_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone 3 voor oefeningen betreffende het leggen, detecteren en vegen van mijnenart13§9RD20140320_art13_9_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone voor detonatieoefeningen en opdrachtenart13§11RD20140320_art13_11_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone 4 voor oefeningen betreffende het leggen, detecteren en vegen van mijnenart13§13RD20140320_art13_13_20140328 PNG  SHP  KMZ
Zone afgebakend ter vrijwaring van de gesloten munitiestortplaats 'Paardenmarkt'art14§1RD20140320_art14_1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Wetenschappelijk onderzoek, meetpalen, radars en masten   
Wetenschappelijk onderzoekart15§1RD20140320_art15_1_20140328 PNG  SHP  KMZ
Recreatieve activiteitenart15§2RD20140320_art15_2_20140328 PNG  SHP  KMZ
Meetpalenart15§3RD20140320_art15_3_20140328 PNG  SHP  KMZ
Radars en mastenart15§4RD20140320_art15_4_20140328 PNG  SHP  KMZ
Industrieel onderzoek, proefnemingen in realistische omstandighedenart15§5RD20140320_art15_5_20140328 PNG  SHP  KMZ